Välkommen till Svenska Jämthundklubben

Svenska Jämthundklubben är en rasklubb som arbetar för att tillvarata jämthundens specifika intressen inom bl. a. avel, jakt och exteriör.
Klubben arbetar också för att bevara och utveckla rasens specifika egenskapar samt informera och sprida kunskap om rasens egenskaper.

Foto: Daniel Jonsson

Gratis annonsering för medlemmar!

Här hittar du Sveriges största annonssida för jämthundar - Valpar, Avelstjänst & Övrigt
Alla parningar som annonseras måste följa SÄK's avelsrekommendation.
Se annonser och mer information om annonsering under fliken Annonstorg i menyn.

Foto: Marcus Ivarsson

Tipsa oss om nyheter inom jämthundsrasen...

Har du en nyhet eller tips om något som du tycker ska publiceras på sidan?
Även bilder för publicering tar vi emot, glöm inte att ange vem som är fotograf.
Skicka då ett mail till ivarsson@jamthundklubben.nu

Foto: Stefan Persson

Kallelse

Välkomna till en trevlig dag med Svenska Jämthundklubben!
Lördagen den 10 mars på Björkhaga Hotell i Mullsjö.
Program under dagen:
11:00 Föreläsning
13:00 Lunch
14:30 Årsmöte
19:00 Middag
Klubben bjuder på middag på kvällen samt övernattning
för medlemmar, begränsat antal platser.

Anmälan sker till sekreteraren.
Jörgen Invall
Tel. 070-689 46 01
E-post: jorgendomareinvall@hotmail.com

 

Uppmaning från valberedningen

Valberedningen söker namn på personer som kan tänka sig att ingå i Svenska Jämthundklubbens styrelse.
Kontakta någon av ledmöterna i valberedningen om du har någon att föreslå!

Peter Jansson (Sammankallande)
Sörombäcken 18
780 54 Äppelbo
Tel. 070-589 55 83
 
Mikael Olsson
Remsle 119
881 94 Sollefteå
Tel. 070-623 2454
 
 
 

Göran Olsson
Klon 180
828 94 Edsbyn
070-325 93 11813 personer svarade på SÄKS och Jämthundklubbens undersökning

Nu är webbundersökningen om Jämthunden stängd för ytterligare svar. Vi har fått in mycket intressant statistik och många kloka kommentarer från Jämthundsägare. Statistiken kommer att bearbetas och kommentarerna kommer att analyseras i samband med att nytt RAS dokument tas fram för Jämthunden.

SÄKs avelskommitté och Jämthundsklubbens avelskommitté tackar för Ert stora intresse.

Ni hittar statistik på svar och svarskommentarer här