Avel - Listor & dokument

De listor som publiceras här har tagits fram av Jämthundsklubbens avelskommitté. Listorna är hämtade från Svenska Älghundklubbens databas Jyckedata. Vi försöker att uppdatera listorna ofta så att de är så färska som möjligt. Tyvärr så uppdateras inte hela databasen kontinuerligt så viss information kan halta. Det kan förekomma fel på grund av den mänskliga faktorn då det är många hundar och prov som skall igenom så vi ber Er att ha överinseende med detta. Men hittar Ni fel så meddela oss gärna så vidarebefordrar vi till SÄK för justering.

Jämthundklubben har tillsammans med SÄK tagit fram ett nytt RAS dokument. Det är nu hos SKK för godkännande. Detta är ett viktigt styrdokument för alla aktiva inom Jämthundklubben och SÄK. I RAS så har vi nu höjt avelsmålet från 20% pristagare som målet var tidigare till 32% pristagare 2017. För att nå detta mål så måste vi alla ta krafttag inom avelsverksamheten. Ett steg är snabbare och utförligare information till alla uppfödare. Mer och utförligare statistik har varit målet för oss i avelskommittén och vi tror att detta ger mer pålästa duktiga uppfödare.

Årets jaktprovssäsong är nu över och det vi kan verkligen glädja oss över att vi har något riktigt bra på gång. Vi mäter andelen hundar som klarar att ta ett första pris första jakthösten. Och här kan vi konstatera ett riktigt lyft för hundar födda 2011. 16% av de som föddes 2011 har klarat att ta en 1:a på jaktprov. Detta kan vi bygga vidare på. Nu har vi rätt många hundar i den årgången som snabbt bör in i aveln. Leta gärna täckhundar i listan ”Unga hundar med första pris på jaktprov”.

Med vänlig hälsningar

Jämthundklubbens avelskommitté