Styrelsen

Ordförande


Thomas Melkersson
Jonsbo
590 39 Kisa
Tel. 070-2665659
E-post: thomas.melkersson@hotmail.com


 

 


Vice Ordförande


Marcus Ivarsson
Kilagården Yttre Vång 127
523 92 Timmele

Tel: 0739-76 75 47
E-post: ivarsson@jamthundklubben.nu

 


Sekreterare


Jörgen Invall
Petersbacksvägen 9
952 72 Sangis

Tel. 070-689 46 01
E-post: jorgendomareinvall@hotmail.com


Kassör


Lars Andersson
Sagersåsvägen 6
43956 Stråvalla

070-6774794
 

 

 

 


Ledamot


Stefan Persson
Siggesta 673
826 92 Söderala
Tel. 0270-28 70 50, 070-205 31 06
E-post: stefan.persson@rundvirkeskog.se

 


Ledamot


Tilda Åstrand
Gunnarshult 117
311 63 Älvsered
Tel. 070-644 86 17
E-post: astrand@live.se

 

 


Ledamot


Christian Eliasson
Häradsvägen 31A
833 41 Hammerdal
Tel. 0702-373476
 

 

 


 

Valberedning

 

Ted Karlsson (Sammankallande)
Slageryd Östergård 33
570 10 Korsberga
070-633 33 47

Thomas Eriksson
Byvägen 10
914 96 Håknäs
Tel. 070-661 82 12
 
 
 
Göran Olsson 

Klon 180

828 94 Edsbyn

Tel. 070-325 93 11