Mötesprotokoll

Här publicerar vi protokoll från möten i klubben.
Filerna är i pdf-format för att läsa dessa behöver du Acrobat Reader.

 Årsmötesprotokoll 2017

 Årsmötesprotokoll 2016

 Årsmötesprotokoll 2015

 Årsmötesprotokoll 2014

 Årsmötesprotokoll 2013

 Årsmötesprotokoll 2012

 Årsmötesprotokoll 2011

 Årsmötesprotokoll 2010