Reg.nr Namn
u. SE29375/2016 Hölatoppens Kanada
u. SE35483/2012 Hölatoppens Hoptimus Prime
e. SE49860/2012 Elgstöa´s Grant
e. SE12950/2021 Melkers Dacke
u. SE23187/2017 Melkers Azzi
e. SE54913/2017 Dollarmarkens Knasen

Planerad parning Hölatoppens

Planerad parning Februari-Mars

SE J(LÖ)CH Hölatoppens Kanada

SE J(LÖ)CH Melkers Dacke

Vid intresse kontakta

Pär Lennartsson 0701919093

Erling Brorsson 0703204959

IK=1,8%

ED: 106   HD:105

Ögonlysta ua.

http://hittaalghund.se/stam_sim.asp?Regnr_H=SE12950/2021&Regnr_T=SE29375/2016