Reg.nr Namn
u. SE37212/2017 Våtsjötorps Tussa
u. SE26534/2011 Våtsjötorps Svea
e. SE27446/2013 Holmsjöns Pilsner
e. SE33757/2018 Zolbergs Avicii
u. SE24025/2015 Mottibäckens Heja
e. SE54342/2013 Ståndfast”s Alfons

Våtsjötorps Kennel väntar valpar v. 22

Tidig jakt bra ståndegenskaper trevliga familjehundar.

Tussa tog 3 raka ettor på jaktprov.

Bägge föräldrarna ögonlysta ua