Svenska Jämthundklubben har tagit fram en folder som heter ”Välkommen Jämthundsvalp”.

Foldern tar upp valpens första tid, hur man agerar som husse eller matte för att få en trygg hund. Vi berättar lite om vaccination och avmaskning.

Efter att valpen fått en trygg uppväxt är det dags för injagningen att ta vid. Foldern tar upp på ett bra sätt hur man gör när man jagar in en unghund, alltifrån spårträning, beröm, konditionsträning och vad hunden bör klara av innan man startar på sitt första jaktprov.

Du får en kort genomgång i utställning samt höftled och armbågsröntgen.

Foldern delas ut från Svenska Jämthundklubben till de som köpt en valp som kommer från en av Svenska Jämthundklubben certifierade parningar. Inför planeringen av den kommande valpkullen så granskades och godkändes parningen av Svenska Jämthundklubbens avelsråd utifrån klubbens avelsregler. Kriterierna och reglerna är satta för att bevara och utveckla jämthunden som ras.

Alla tikägare som annonserar genom Svenska Jämthundklubben och får sin annons godkänd kommer att få foldern hemskickad.

Är du medlem och planerar en valpkull, men av någon anledning inte väljer att publicera din annons genom Svenska Jämthundklubben, kan du ändå få valpfoldern. Då tar du kontakt med Tilda Åstrand, så hjälper hon dig att få foldrar hemskickade