2022 tilldelades Aksel Lindströms minnesplakett Göran Olsson med motiveringen:

Göran Olsson har under årtionden bedrivit en framgångsrik avel med jämthundar, där Hälsa, Funktion, Mentalitet och Exteriör varit hörnpelare i hans sätt att tänka. Detta vittnar årens jämna och höga kvalitet om och som bevis på detta har hans avelstikar under flera
generationer innehållit samma stam och med högsta meriteringsgrad på både jaktprov och utställningar.

Plaketten kan tilldelas den som med framgång och i hög grad gagnat arbetet för jämthunden och därigenom medverkat till förbättring och utveckling av rasen, samt den som i andra sam­manhang, inom hundorganisationer etc, medverkat till jämthundens främjande och utveckling. Plaketten kan erhållas endast en gång.

Plaketten utföres i brons. Den återger på ena sidan bröstbild av Aksel Lindström med texten ”För Jämthundens gagn” och på andra sidan ingraveras mottagarens namn och datum för överlämnandet.

Förslag till kandidater för erhållande av plaketten kan framläggas av envar medlem i Svenska Älghundklubben och Jämthundsklubben, genom vederbörande lokalklubbs styrelse och styrelsen för Jämthundklubben, genom att fylla i blankett: förslag till aksel L minne före 15 dec

Mejla denna till perming.lisa@hotmail.com

Utdelande av plaketten skall verkställas av Jämtland-Härjedalens Älghundklubb under högtid­liga former i samband med JHÄK årsmötesmiddag eller motsvarande.

Jämtland Härjedalens älghundsklubb

Svenska Jämthundklubben

Statuer Aksel Lindströms minne

Följande personer har erhållit plaketten ”Aksel Lindströms minne”

1966 Björn von Rosen Gnesta

1970 Helge Jonsson Storåbränna

1977 B O Jansson Fjärdhundra

1977 Erik Arvidsson Fjärdhundra

1979 Ragnar Pettersson Fåker

1983 Gösta Björkevärn Östersund

1992 Gösta Göransson Hammarstrand

1992 Harry Edlund Härnösand

1992 Birger Ericsson Filipstad

1996 Tage Engström Hammarstrand

1997 Tage Wiklund Morgongåva

1998 Rune Malmberg Edsbyn

1999 Arne Bromeé Klövsjö

2003 Harald Gustavsson Delsbo

2022 Göran Olsson Edsbyn