Här nedan kommer ett ungefärligt körschema för publicering av avelslistor. Listorna tas fram av avelskommitén på ideellt uppdrag från Svenska Jämthundklubben, därför får ni medlemmar ha överseende med att viss fördröjning kan ske då vi alla har andra jobb att sköta.

Även så blir dessa listor inte helt kompletta förrän alla jaktprov är sammanställda, därför kan det vara så att just inte din hund kommer med på listan först, utan kommer med i den sammanställda versionen.

November

I början av november publiceras en elitlista och en unghundslista för hanar.

Dessa publiceras i tidningen Jämthundens vinternummer.

December

Runt jul/nyår publiceras en ny uppdaterad elitlista och unghundslista för hanar. Denna kommer att finnas på Facebook samt hemsidan.

Här får vi med det flesta prov som är gjorda under året.

Februari

Under februari kommer alla färdiga listor, här får vi med alla prov som är gjorda, även de från januari. Dessa listor publiceras i tidningen Jämthundens sommarnummer.

Följande listor publiceras i februari:

  • Elitlista hanar
  • Elitlista tikar
  • Unghundslista hanar
  • Unghundslista tikar
  • Uppfödarlista.

RAS utvärdering

Tidigare år har RAS utvärderingen presenterats i samband med klubbens årsmöte, detta har krävt en stor utmaning av, och väldigt mycket jobb från, avelskommitén att hinna få all statistik färdig innan årsmötet.

Därför kommer RAS utvärderingen i fortsättningen presenteras i tidningen Jämthundens sommarnummer.

Avelslistor

1. Hanhundslistor

2. Tiklistor

3. Uppfödarlistor

4. Jyckedata

RAS dokument Jämthund

1. RAS dokument

2. Utvärdering RAS