1. Avelsregler och rekommendationer

2 Nyckeltal rasstatistik

2.1 Effektiv population

2.2 Pristagareprocent

2.3 Registreringsstatistik

3 Sjukdomar

3.1 Armbågsledsdysplasi (ED)

3.2 Bakre polär katarakt (BP)

3.3 Epilepsi

3.4 Höftledsdysplasi (HD)

3.5 Progressiv retinal atrofi (PRA)

4 Jaktlig rasstandard

5 Webbundersökningar

6 Gemensamma nordiska provregler

7 Jaktprov