1. Avelsregler och rekommendationer

2. Avelslistor

2.1 Hanhundslistor

2.2 Tiklistor

2.3 Uppfödarlistor

2.4 Jyckedata

3 Nyckeltal rasstatistik

3.1 Effektiv population

3.2 Pristagareprocent

3.3 Registreringsstatistik

4 Sjukdomar

4.1 Armbågsledsdysplasi (ED)

4.2 Bakre polär katarakt (BP)

4.3 Epilepsi

4.4 Höftledsdysplasi (HD)

4.5 Progressiv retinal atrofi (PRA)

5 RAS dokument Jämthund

5.1 RAS dokument

5.2 Utvärdering RAS

6 Jaktlig rasstandard

7 Webbundersökningar

8 Gemensamma nordiska provregler

9 Jaktprov