Avelskommittén jobbar med avelsrelaterade frågor. Du kan ringa och rådfråga om lämpliga hanar och olika index om du tänkt para din tik. Avelskommittén tar även fram intressanta avelslistor där man kan få fram information kring intressanta hundar. Man synar och certifierar de parningar som läggs ut på klubbens hemsida och facebooksida så att de avelsrekommendationer och avelsbestämmelser som SKK, SÄK Jämthundklubben och Jordbruksverket har satt upp följs.

De listor som Jämthundklubben presenterar har skapats från statistik som tagits ut från Svenska Älghundklubbens databas Hittaälghund eller SKK avelsdata. Det kan finnas fel och långsamma uppdateringar mellan databaserna kan också göra att statistiken haltar. Vi kan också göra fel då vi gallrar fram våra listor. Men ser ni fel eller har idéer om förbättringar så hör av er till oss.

Jämthunden är i dag Norden populäraste jakthundsras.  Den positionen har rasen fått tack vara ett målmedvetet avelsarbete av många duktiga Jämthundsuppfödare. I dag så avlar inga seriösa uppfödare på hundar som inte är jaktprovsmeriterade. Man avlar inte heller på hundar som har grava exteriöra eller mentala fel. Och man säljer inte valpar till annat än till seriösa jägare som har för avsikt att jaktprovsmeritera hunden då den är mogen för det. Målet för alla seriösa Jämthundsuppfödare bör vara att avla fram jämthundar som passar in på den jaktliga och exteriöra rasstandard som vi har för Jämthund.

Jaktlig rasstandard

Exteriör rasstandard

Vi önskar alla, nya som gamla uppfödare, lycka till med era avelsprojekt. Och vill ni ha hjälp eller råd eller bara diskutera avel så tveka inte att kontakta oss.

Jämthundklubbens avelskommitté