Denna webbplats är framtagen av webbyrån nobox som finns i bl.a. Örebro på uppdrag av Jämthundklubben. Webbplatsen är uppbyggd i CMS-systemet WordPress som är världens mest använda CMS.

Några tekniska detaljer:

  • WordPress som publiceringsplattform (världens mest använda CMS)
  • Responsiv Design (utseendet anpassar sig automatiskt till olika plattformar och skärmupplösningar)
  • HTML5 / CSS3 / jQuery
  • Gutenberg som editor
  • WooCommerce för E-handel
  • Medlemshantering