Om klubben

Svenska Jämthundklubben är en ideell förening som har till mål att inom ramen för Svenska Älghundklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för rasen jämthund. Detta skall ske genom att väcka intresse för, och främja, avel av mentalt fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena jämthundar.

Klubben skall verka för att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper. Att verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna ras. Klubben skall informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess uppfostran, utbildning och vård.

Svenska Jämthundklubben bevakar och arbetar med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet. Klubben ska jobba med att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden, hundägaren och hundägandet.