Reg.nr Namn
SE46961/2017 SE J (LÖ) CH SE UCH SE VCH Bergakullens Raijka
u. SE40880/2012 Älgskallets Mikita
e. SE38893/2012 Älgtjärnets Crut
Ägare: Jörgen Högman, Rengsjö
Uppfödare: Bergakullens kennel, Jörgen Högman, Rengsjö

NY CHAMPION-BERGAKULLENS RAIJKA