Reg.nr Namn
SE16730/2017 SEJ (LÖ) CH Björkstammens Elefantöra
E. SE25174/2013 Ullisjaurlands Ludde II
U. SE25719/2014 Björkstammens Akleja
Ägare: Kjell&Kristoffer Gille, Alunda
Uppfödare: Joakim& Mats Salomonsson. Björkstammens, Hamneda

NY CHAMPION – BJÖRKSTAMMENS ELEFANTÖRA