Reg.nr Namn
SE36651/2018 SE J(LÖ)CH DOLLARMARKENS BOSSE
u. SE39400/2013 DOLLARMARKENS VIRA
e. SE54342/2013 STÅNDFAST’S ALFONS
Ägare: FREDRIK HANSSON, VIKSJÖFORS
Uppfödare: DOLLARMARKENS, BRORSSON KÅRE, BRORSSON JENNY, EDSELE

NY CHAMPION – DOLLARMARKENS BOSSE