Reg.nr Namn
SE42668/2021 SE J( LÖ)CH EDSTABÄCKENS ASTOK
u. SE52368/2015 ÄLGOXENS CIW
e. SE36038/2017 JUHLINBÄCKENS ODIN
Ägare: TOMAS /ANTON. KRISTMANSSON , STÖDE
Uppfödare: MARTIN .BJELKEVALL. EDSTABÄCKENS, STÖDE

NY CHAMPION-EDSTABÄCKENS ASTOK