Reg.nr Namn
SE42474/2020 SE J(LÖ)CH SE UCH FLOTTSJÖBERGETS HERO
u. SE23586/2017 FLOTTSJÖBERGETS EBBA
e. SE28588/2018 MOTTIBÄCKENS LABAN
Ägare: Michael Larsson, Åmotsbruk
Uppfödare: Michael Larsson, Flottsjöbergets, Åmotsbruk

NY CHAMPION – FLOTTSJÖBERGETS HERO