Reg.nr Namn
Se53576/2016 Sj(lö)ch Hasu
E. Se37034/2010 Sörombäckens Guss
U. SE54346/2013 Ståndfast assa
Ägare: Jörgen Invall, Sangis
Uppfödare: Ove Forsman, Kalix

NY CHAMPION – HASU