Reg.nr Namn
SE24362 /2017 SE J(CH)LÖ KALLMYRSKOGENS DONNA
u. SE41991 /2013 SÖROMBÄCKENS JONNA
e. SE33531 /2012 HÖGARTORPETS NEMO
Ägare: Magnus Trolin , Ramsjö
Uppfödare: KALLMYRSKOGENS Tom Gustavsson , Ljusdal

NY CHAMPION – KALLMYRSKOGENS DONNA