Reg.nr Namn
Se32097/2021 SE JCH SE UCH SE VCH FI JCH Kougstabackens Ura
u. SE26075/2018 Kougstabackens Stina
e. SE28589/2018 Mottibäckens Lord
Ägare: Gunilla Öberg, Husum
Uppfödare: Kougstabackens Kennel, Alsen

NY CHAMPION-KOUGSTABACKENS URA