Reg.nr Namn
SE22850/2019 SE J(Lö)CH Moharens Dramm
u. SE38522/2015 SE J(Lö)CH NO J(Lö)CH Sörombäckens Lunnsa
e. SE36335/2015 SE J(Lö)CH Albertssons Hero
Ägare: Ted Karlsson, Slageryd
Uppfödare: Ted Karlsson/Moharens kennel, Slageryd

NY CHAMPION – MOHARENS DRAMM