Reg.nr Namn
SE39164/2020 SE J(Lö)CH Moharens Elly
u. SE38522/2015 SE J(LÖ)CH NO J(L)CH Sörombäckens Lunnsa
e. SE36653/2018 SE J(LÖ)CH Dollarmarkens Brage
Ägare: Ted Karlsson, Korsberga
Uppfödare: Ted Karlsson / MOHARENS, Korsberga

NY CHAMPION – MOHARENS ELLY