Reg.nr Namn
SE31785/2018 SEJ(LÖ)CH NÄSJÄMTENS DRÄNGEN
E. FI31651/15 KARIKA STORM
U: SE52004/2016 HIRVIKÄRPÄSEN CINDY
Ägare: Emil Larsson, Viksjöfors
Uppfödare: Mats Norberg & Anja Steen/Näsjämtens, Bredbyn

NY CHAMPION – NÄSJÄMTENS DRÄNGEN