Reg.nr Namn
SE33272/2020 SE J(LÖ) CH SE UCH Ringkallens Cecco
u. SE56787/2015 Ringkallens Mira
e. SE20415/2012 Västjämtens Gorm
Ägare: Ingrid Levin, Noraström
Uppfödare: Ringkallens, Nordingrå

NY CHAMPION – RINGKALLENS CECCO

HD A

AD U

Tidigt jagande hund, trevlig mentalitet med bra linjer.