Reg.nr Namn
SE32543/2020 SE J (LÖ) CH Rörmurskogens Zaiter
u. SE50176/2017 Pansartorps Ninja
e. SE29309/2014 Pansartorps Loke
Ägare: Gustav Munter , Bergby
Uppfödare: Mikael Höglund RÖRMURSKOGENS , Axmar

NY CHAMPION – RÖRMURSKOGENS ZAITER