Reg.nr Namn
SE41321/2017 SE J(LÖ)CH Skällbäckens Crut
u. SE34894/2011 Lassisbackens Greja
e. SE21090/2014 Kougstabackens Nelson
Ägare: Philip Engström, Ramsele
Uppfödare: Skällbäckens Jonas Larsson, Hedesunda

NY CHAMPION – SKÄLLBÄCKENS CRUT