Reg.nr Namn
SE38126/2017 SE J(LÖ)CH Skottatorpets Jejja
u. SE47414/2010 SE J(lö)CH Skallåsens Chiwa
e. SE35459/2011 SE J(lö)CH SE UCH Granholmens Barco
Ägare: Martin Rydiander, Eneryda
Uppfödare: Skottatorpets, Eneryda

NY CHAMPION – SKOTTATORPETS JEJJA