Reg.nr Namn
SE46376/2016 SE J(LÖ)CH Sörfinnskogens Cash
E. S69577/2008 SE J(lÖ)CH SE UCH NO JCH Sörombäckens Esa
U. SE47639/2013 SE J(LÖ)CH Sörfinnskogens Bonni
Ägare: Stefan Friberg, Orsa
Uppfödare: Bernt och Robin Runelid Sörfinnskogens, Bograngen

NY CHAMPION – SÖRFINNSKOGENS CASH