Reg.nr Namn
SE38522/2015 SE J(Lö)CH Sörombäckens Lunnsa
E. SE25189/2013 SE J(Lö)CH FI JCH SE UCH Kougstabackens Loke
U. SE37026/2010 SE J(Lö)CH SE UCH NO JCH Sörombäckens Greta
Ägare: Ted Karlsson, Korsberga
Uppfödare: Peter & Adam Jansson / Sörombäckens kennel, Äppelbo

NY CHAMPION – SÖROMBÄCKENS LUNNSA