Reg.nr Namn
SE21181/2016 SEUCH SEJLÖCH Söromdellens DiLo Prinz
E. SE33748/2007 Söromdellens Lotus
U. SE29258/2013 Björnbäcksdalens Diva
Ägare: Tord Svensk, Delsbo
Uppfödare: Söromdellens, Delsbo

NY CHAMPION – SÖROMDELLENS DILO PRINZ