Reg.nr Namn
SE18417/2020 SE J(LÖ) CH Sortivaara’s RX Säker
u. SE57465/2019 Onnivaaran Xilla
e. SE19457/2012 Saivobergets Roy
Ägare: Mikael Wälivaara, Pajala
Uppfödare: Sortivaara’s , Lappträsk

NY CHAMPION – SORTIVAARA’S RX SÄKER