Reg.nr Namn
SE25331/2015 SE J(LÖ)CH Svallmyrans Akita
E. S27645/2008 Bergakullens Leo
U. SE12626/2011 Maltaforsens Biztra
Ägare: Henrik Lindh, Hassela
Uppfödare: Svallmyrans, Bergsjö

NY CHAMPION – SVALLMYRANS AKITA