Reg.nr Namn
SE40202/2016 SE J(LÖ) CH Videmossens Bullen
E. SE49860/2012 ELGSTÖA’S GRANT
U. SE22403/2013 MALTAFORSENS CAIJSA
Ägare: Germund Eriksson, Gullabo
Uppfödare: Christopher Jäghagen Videmossens kennel, Långasjö

NY CHAMPION – VIDEMOSSENS BULLEN