Reg.nr Namn
SE10583/2017 SE J(LÖ)CH Vit Mossens Kojo
u. SE12617/2011 Lapinkairan Jänta
e. SE24781/2014 Jämtmyrens Gunde
Ägare: Jörgen Svensson, Arnäsvall
Uppfödare: Mikael Lindahl/ Vit Mossens, Mullsjö

NY CHAMPION – VIT MOSSENS KOJO