Reg.nr Namn
SE65911/2020 SE J(LÖ)CH SE N UCH Tjennslias L-C Hera
u. FI23712/12 Asikkolahden Lotta
e. SE38893/2012 Älgtjärnets Crut
Ägare: Robin Haugen , Lima
Uppfödare: Christopher Linnerud , Skarnes

NY CHAMPION-TJENNSLIAS L-C HERA