Reg.nr Namn
Se47399/2019 Syrenhäckens Budda
u. Se37978/2019 Torvikosken Sorja
e. Fi15526/17 Onnivaaran Qörmy
Ägare: Mattias Holmberg, Torsby
Uppfödare: Claes Andersson Syrenhäckens , Filipstad

Sej (lö) ch