Årets ungdomsmästerskap går av i trakterna runt Älvdalen och i samarbete med Dalarnas ÄK. Tävlingsdag är Torsdag den 21/10-2021.

Samling 20/10 kl 16:00 för fotografering, jägarmiddag, lottdragning av provrutor och domare samt presentation av deltagande hundar.

Anmälan:

Du som fyller 25 år 2021 eller yngre har rätt att anmäla dig. Den hund du anmäler skall vara jaktprovsmeriterad samt ha A eller B höfter, ED ua. Ägaren till hunden skall vara medlem i Svenska Jämthundklubben.

Fjolårets mästare Ballras Sixten ochOlle Larsson, Grangärde försvarar sin titel och utmanas av 9 st andra ekipage.

Obs! Sista anmälningsdag är den 31/8 (dragning sker live 2/9 på klubbens Fb sida)

Anmälningsavgift per hund är 75kr.

Anmälningsavgiften insättes på postgironummer 186 28 99-0. Insättning görs i samband med anmälan. Boende, mat,startavgift samt domararvode för den tävlande betalas av Jämthundklubben. Ev medföljare betalar sitt boende och mat direkt på plats.

Anmälan sänder ni till :

Stefan K Persson Edvik 814 826 94  Mob: 070/ 691 82 32

Eller på mail till jarro@norralajakt.se eller

Direktsändning av mästerskapet på webben sker i samarbete med Tracker

Medarrangör:

Dalarnas Älghundsklubb. Kontaktperson: Stefan Matsson Mob:073/ 0975663