20211123 Namnförslag ”Aksel Lindströms Minne”

Vi behöver hjälp med att inkomma med ett namnförslag till detta ”pris” Förslaget skall vara inne i mitten av november. Skicka ditt namnförslag till Ordförande Thomas Melkersson, thomas.melkersson@hotmail.com

Den 6 juni 1962 beslöt styrelsen för Jämtland-Härjedalens Älghundklubb att instifta en fond till minnet av jämthundens främste förkämpe genom tiderna. Fondens namn skall vara ”Aksel Lindströms Minne” och de insamlade medlen skall användas till att låta utföra en konstnärlig plakett i brons att tilldelas högt förtjänta medarbetare för älghundens fromma.