Reg.nr Namn
SE46957/2017 SEJ(LÖ)CH SEUCH Bergakullens Rackarn
u. SE40880/2012 SE J(LÖ)CH SE VCH Älgskallets Mikita
e.  SE38893/2012 J NORD J(LÖ)CH Älgtjärnets Crut
Ägare: Ingemar Johansson, Ljungaverk
Uppfödare: Jörgen & Stefan Högman / Bergakullen, Rengsjö

NY CHAMPION – BERGAKULLENS RACKARN

Rackarn är en hund som har mycket bra kontakt med husse och alltid återvänder om han inte skäller älg. Söken är från några hundra meter upp till 2 km. Rackarn skäller även björn.