Reg.nr Namn
Se37512/2021 SE J(LÖ) CH SE UCH SE VCH FI JCH SANGISÄLVENS AXXA
u. Se42495/2019 Ståndfast’s Fiona
e. Se54913 Dollarmarkens Knasen
Ägare: Gunilla Öberg, Pl 131 Könsa
Uppfödare: Sangisälvens Kennel Jörgen Invall, Sangis

NY CHAMPION – SANGISÄLVENS AXXA

SANGISÄLVENS AXXA  SE J (LÖ) SE  SE UCH SE VCH FI JCH